Producenci

RODO

Informacje o RODO


Drodzy Klienci!

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przepisy będą stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z podzegarem.com:

w tym adres IP, imię, nazwisko i adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

Kto przetwarza moje dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest : Firma Księgarka Andrzej, ul. Warszawskiej 6, 25-306 Kielce, NIP : 6570312082.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Twoje dane osobowe oraz historia Twoich transakcji dokonywanych w księgarni internetowej podzegarem.com są przetwarzane w celu:

- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w podzegarem.com i realizacji złożonego zamówienia

- obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

- przeprowadzania analiz i zbierania danych statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes właściwego Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.


Aktywność Użytkownika w podzegarem.com, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach infrastruktury informatycznej. Dane osobowe mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będziemy przechowywać do momentu usunięcia konta w podzegarem.com, rezygnacji z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator będzie przechowywać Twoje dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i obowiązków wobec właściwych urzędów. 
Uwaga !!! W przypadku wystawiania faktur, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (obowiązek wystawienia faktury w związku ze sprzedażą) ciążącego na administratorze. A więc w tym przypadku nie jest wymagana zgoda osoby, której dane dotyczą.


Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom Administratora – np. dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom logistycznym dostarczającym zamówienie.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
- możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Administrator przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
- możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;
- w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Dodatkowe informacje zamieściliśmy również w naszej Polityce Prywatności.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak możesz się z nami skontaktować?
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@podzegarem.com lub korespondencyjnie: ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Certyfikat

Certyfikat dla małej księgarni

Waluty

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl